კრემი არის ადგილობრივი, ინტენსიური სამკურნალო საშუალება კანის დეპიგმენტაციის დროს, რომელიც გამოწვეულია ჰემოსიდერინის ან მელანინის ჭარბი წარმოქმნის გამო.