აერომაქსი®
ყოველი 2 მლ. შეიცავს 0,02 გრ. სტაბილიზებულ აქტიურ ჟანგბადს.

გამოშვების ფორმა: 100 მლ ხსნარი ფლაკონში.