ოვოკანი
დოზირება:
გართულებული სოკოვანი ვულვოვაგინიტების (რეკურენტული
და მძიმე) მწვავე ფაზაში: 1 ვაგინალური სანთლი დღეში – 5
დღე; 2 დასალევი კაფსულა დღეში 1-ჯერ – 5 დღე; მწვავე
შემთხვევების დროს კურსი გრძელდება 10 დღე.
პროფილაქტიკისთვის: 1 დასალევი კაფსულა 1-ჯერ დღეში,
მენსტრუაციის პირველი დღიდან დაწყებული – 10 დღის
განმავლობაში; 1 ვაგინალური სანთელი – ყოველდღე,
მენსტრუაციის ბოლო დღიდან დაწყებული – 5 დღის
განმავლობაში;
ოვოკანი გამოიყენება ორსულებშიც.
გამოშვების ფორმა: 5 ვაგინალური სანთელი;
10 ორალური კაფსულა.

 

სრული ანოტაცია